Vị trí bạn đang quan tâm là gì?

Vị trí tuyển dụng

Vị trí Loại hình Địa điểm Hạn nộp
[HN] Cán Bộ Nguồn Vị Trí Trưởng Bộ Phận Cây Xanh Toàn thời gian Hà Nội 01.12.2018
[HCM] Trưởng Bộ phận Quan hệ Đại lý Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.11.2018
[HCM] Trưởng nhóm Tổng đài Chăm sóc khách hàng Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.11.2018
[HCM] Chuyên viên Phát triển dự án BĐS Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.12.2018
[HCM] Quản lý chăm sóc khách hàng Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.11.2018
[HCM] Cán bộ nguồn TBP Kỹ thuật Toàn thời gian Hồ Chí Minh 09.12.2018
[HCM] Cán bộ nguồn TBP Housekeeping Toàn thời gian Hồ Chí Minh 09.12.2018
[HCM] Cán bộ nguồn TBP Chăm sóc khách hàng Toàn thời gian Hồ Chí Minh 09.12.2018
[HCM] Nhân viên Công nợ Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.12.2018
[HCM] Nhân viên Lễ tân Sàn giao dịch Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.12.2018
[HCM] Nhân viên Thủ tục SGD Bất động sản Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.12.2018
[HCM] Chuyên viên Kiểm soát thủ tục Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.12.2018
[HCM] Lễ tân căn hộ Toàn thời gian Hồ Chí Minh 20.11.2018
Xem thêm

Fanpage Tuyển dụng