Công Bố Thông Tin
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
02 Tháng 10, 2018 | 12:00

Công ty Cổ Phần Vinhomes thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinhomes

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes

Mã chứng khoán: VHM

Mã ISIN: VN000000VHM0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1.000:250 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 250 cổ phiếu mới- Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VHM sẽ được quyền nhận thêm: 789 x 250/1.000 = 197,25 làm tròn xuống đến hàng đơn vị thành 197 cổ phiếu VHM, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Vinhomes, địa chỉ: số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng thông báo!