Công Bố Thông Tin
Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu NHN102020 của Công ty Cổ phần Vinhomes
04 Tháng 10, 2018 | 12:00

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SGDHCM ngày 02/10/2018 và Thông báo số 1225/TB-SGDHCM ngày 03/10/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vinhomes xin trân trọng thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trái phiếu NHN102020 có mệnh giá phát hành 5.500 tỷ đồng đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 02/10/2018 với mã chứng khoán là VHM11726. Số trái phiếu niêm yết là 55 triệu đơn vị, tổng giá trị theo mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu) là 5.500 tỷ đồng.

Toàn bộ 55 triệu trái phiếu NHN102020 sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 11/10/2018 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu.

NHN102020 thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp, hình thức phát hành là bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa. Trái phiếu NHN102020 có kỳ hạn 3 năm, từ 19/10/2017 đến 19/10/2020. Lãi suất của trái phiếu này được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành (ngày 19/10 và 19/4 hàng năm). Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 9,20%. Trong mỗi 6 tháng tiếp theo là tổng của 3,25% và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: www.hsx.vn; https://ir.vinhomes.vnwww.tcbs.com.vn.