Công Bố Thông Tin
Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của mã trái phiếu VHM11726
15 Tháng 10, 2018 | 12:00

Công ty Cổ phần Vinhomes xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 19/10/2018 cho đến và không bao gồm ngày 19/04/2019 của mã trái phiếu VHM11726 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinhomes

- Trụ sở chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 024 39749350

- Fax: 024 39749351

- Tên chứng khoán: Trái phiếu NHN102020

- Mã chứng khoán: VHM11726

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,00%/năm

- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 19/10/2018 cho đến và không bao gồm ngày 19/04/2019.

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 19/04/2019

Trân trọng thông báo./.