Bản Cáo Bạch
Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu VHM092020 trị giá 5.000 tỷ

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem Tại đây.